CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT THÁNG 3

CHƯƠNG TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT THÁNG 3

Lớp Tiền học đường

 

day-tieng-viet-thang-3-1

búp bê

 

day-tieng-viet-thang-3-2

bế bé

 

day-tieng-viet-thang-3-3

con bê

 

day-tieng-viet-thang-3-4

con ve

 

day-tieng-viet-thang-3-5

quả lê

 

day-tieng-viet-thang-3-6

mùa hè

 

day-tieng-viet-thang-3-7

hoa lan

 

day-tieng-viet-thang-3-8

cột c

 

day-tieng-viet-thang-3-9

con ong

 

day-tieng-viet-thang-3-10

con cò

 

day-tieng-viet-thang-3-11

con bò

 

day-tieng-viet-thang-3-12

c

 

day-tieng-viet-thang-3-13

cô giáo

 

day-tieng-viet-thang-3-14

quả t

 

day-tieng-viet-thang-3-15

i